Vlada ZDK-a će zaštititi malinastvo na području kantona

Vlada Zeničko-dobojskog kantona razmatrala je informaciju o stanju u malinarstvu na području ovog kantona u kontekstu otkupa malina i iskazala spremnost da participira u subvencioniranju proizvođača, kao i otkupljivača malina.

-Zeničko-dobojski kanton s oko 3.500 proizvođača malina i oko 650 hektara zasada maline je lider u malinarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nastojimo, koliko možemo, da pomognemo svim poljoprivrednim proizvođačima tako da ćemo ponovno aktivirati poticaje za malinare – kaže resorni ministar Himzo Smajić.

Vlada ZDK-a je protekle godine, preko resornog kantonalnog ministarstva, osigurala sredstva i isplatila poticaje malinarima s ovog područja u iznosu od 600.000 KM.

-Pozivam Vladu Federacije BiH i općine da zajedno s malinarima nađemo rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo malinara i otkupljivača. Kantonalna vlada će učiniti sve da zaštiti i sačuva malinarstvo u ZDK-u i participirati ćemo u subvencioniranju proizvođača, kao i otkupljivača malina – istakao je kantonalni premijer Miralem Galijašević.