Vlada FBiH: Skoro 10 miliona KM za suzbijanje virusa korona

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, razmotrila i prihvatila revidirani Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog koronavirusa (COVID-19) Federacije BiH.

Za njegovu provedbu su, u okviru vlastitih nadležnosti, zaduženi Federalno ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH, a Krizni plan se realizira u suradnji s nadležnim tijelima vlasti za oblast zdravstva u kantonima, kao i zdravstvenim ustanovama na teritoriju FBiH.

Za provedbu su zadužena i druga federalna ministarstva i tijela federalne uprave, ukoliko bude ocijenjeno da je provedba određenih mjera iz Kriznog plana i u njihovoj nadležnosti. 

Donesena je Odluka o odobravanju raspoređivanja i korištenja namjenskih prihoda s posebnog transakcijskog računa za sredstva za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća, otvorenog kao podračun u okviru Jedinstvenog računa Trezora koja su kumulirana iz predhodnih godina Federalnoj upravi civilne zaštite u ukupnom iznosu od 9.814.300 KM.

Ovaj iznos bit će raspoređen i korišten za nabavku neophodne opreme, uključujući i adaptaciju prostora, za zaštitu zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uslovima pogoršane epidemiološke situacije s novim koronavirusom, te za finansiranje karantena.

Ostali zakoni i odluke

Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH. Njegov tekst je usaglašen sa Zakonom o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prometu BiH i Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH.

Ovaj zakon propisuje uvjete i način obavljanja djelatnosti prijevoza osoba i tereta motornim, priključnim i zaprežnim vozilima u cestovnom prijevozu, rad stanica tehničkog pregleda i autostanica, javni prijevoz putnika i tereta u linijskom i izvanlinijskom cestovnom prijevozu, prijevoz za osobne potrebe, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe.

Danas su usvojeni programi raspodjele sredstava koja su, ovogodišnjim Budžetom FBiH, odobrena federalnim ministarstvima kulture i sporta, okoliša i turizma, te energije, rudarstva i industrije. 

Tako će kroz transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljeđa biti raspodijeljeno 720.000 KM, za kulturu od značaja za Federaciju BiH 1.530.000 KM, za udruge građana i organizacija iz oblasti kulture 260.000 KM i za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu 650.000 konvertibilnih maraka. Za sport od značaja za Federaciju bit će raspodijeljeno 1.620.000 KM, a za mlade 400.000 KM.

Federalna uprava civilne zaštite informirala je Vladu o poduzetim i planiranim aktivnostima vezanim za migrantsku krizu u Bosni i Hercegovini. Kako je navedeno, ova uprava redovno pruža podršku u rješavanju ovog problema, te u skladu sa svojim nadležnostima realizira i učestvuje u provođenju zaključaka Vlade FBiH.

Federalna uprava je iz svojih rezervi materijalno-tehničkih sredstava i opreme zaštite i spašavanja dala na korištenje 58 šatora, s ciljem uspostavljanja migrantskog kampa “Agrokomerc”, općina Velika Kladuša, te 30 šatora za migranate i dva agregata jačine 18KW za potrebe kampa “Ušivak”, općina Hadžići. Angažirala je i potreban broj pripadnika civilne zaštite i osigurala stručnu i tehničku pomoć za smještaj i zbrinjavanje migranata za potrebe uspostave kampova “Agrokomerc”, “Ušivak” i “Blažuj”.