Vlada FBiH podržala inicijativu da se Visoko proglasi gradom

Vlada Federacije BiH je, na sjednici koja je danas održana u Sarajevu, ocijenila da nema primjedbi na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koje je dostavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.

“Vlada je podržala inicijative za donošenje Zakona o Gradu Gračanica i Zakona o uspostavi Grada Visoko, koje su podnijela općinska vijeća Gračanica i Visoko. Danas je usvojen Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava za ‘Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH’ utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, u iznosu od 2.700.000 KM”, stoji u saopćenju iz Vlade FBiH.

Ističu da je sufinansiranje razvoja turizma, kako je obrazloženo, jedan od načina obogaćivanja i kvalitativnog unapređivanja turističke ponude i promocije, te približavanja savremenim turističkim trendovima.

“Federalna vlada odobrila je izdvajanje 3,7 miliona KM s budžetske pozicije kapitalnih transfera javnim preduzećima, namijenjenih finansiranju razvojnih projekata privrednih društava iz oblasti namjenske industrije. Vlada je podržala inicijativu Aluminija d.d. Mostar o pokretanju aktivnosti za ukidanje carinske stope na nelegirani aluminij, te će ovakav zaključak biti dostavljen Vijeću ministara BiH”, navodi se u saopćenju.

Federalna vlada danas je, kako se to navodi, dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH koja, počevši od 1.8.2017. godine, iznosi 0,495 KM/Sm3. Riječ je o smanjenju od od 4,81 posto u odnosu na sadašnju cijenu.

“Danas je donesena Odluka da iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija bude izdvojeno 700.000 KM za eksproprijaciju u vezi sa izgradnjom ceste Neum – Stolac.

Na današnjoj sjednici usvojeni su Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ za period 2016.- 2019. godina, koji je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja FBiH, kao i Prijedlog strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2016.-2025. godina, te izvještaj o provođenju projekata po Programu javnih investicija u sektoru energije, zaključno sa 31.3.2017. godine”, stoji u saopćenju.

Ističu da je Vlada donijela dvije odluke o raspodjeli 725.647 KM Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i 2.418.826,07 KM Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike uplaćenih u Budžet FBiH u 2016. godini po osnovu naknada ze priređivanje igara na sreću.

“Sredstva su namijenjena zaštiti prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije, prosjačenja, zatim liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki, finansiranju programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom, programima i projekatima koji se odnose na rad javnih kuhinja, te smještaju i utočištima za žrtve torture i nasilja (sigurne kuće)”, zaključeno je u saopćenju Vlade FBiH.