Vlada FBiH odbila inicijativu Jasmine Zubić (SDP) …

Vlada FBiH odbila inicijativu Jasmine Zubić (SDP) da se članovima porodičnog domaćinstva umrlih penzionera i radnika omogući da izvrše otkup stanova u kojima žive

U odgovoru Vlade Fedreracije na inicijativu zastupnice Jasmine Zubić (SDP) za izmjenu i dopunu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova (Sl. nov. Fed. BiH broj:28/05), navodi se da Inicijativa nije prihvatljiva jer bi svako daljnje normiranje bilo rješavanje pojedinačnih slučajeva, iako je vrlo jasan razlog upućene inicijative, a to je da se članovima porodičnog domaćinstva umrlih penzionera i radnika omogući da izvrše otkup stanova u kojima žive i na kojima su stekli stanarsko pravo, jer bez ove izmjene Zakona, to pravo će im biti trajno uskraćeno.

Neshvatljivo je da Vlada potrebu za izmjenama Zakona cijeni prema broju neriješenih slučajeva, a ne prema zakonskom pravu nasljednika umrlih penzionera i radnika.