Vlada FBiH odbila amandman Jasmine Zubić (SDP) o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca

Vlade Federacije BiH dala je svoje mišljenje kojim se odbija amandman zastupnice Jasmine Zubic (SDP) na Prijedlog zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno oslobodilačkog rata, uz obrazloženje da bi se brisanjem stava 3. člana 14. Zakona otvorili rokovi za podnošenje zahtjeva svih kategorija iz člana 4. Zakona, zanemarujući činjenicu da je veliki broj ratnih vojnih invalida koji su u momentu donošenja zakona ispunjavali uslove za penzionisanje, ali zbog zakonske revizije zakasnili predati zahtjeve za penzionisanje do roka iz člana 14. stav 3. i do danas nisu ostvarili prava iz PIO.

Ostaje da se vidi da li će poslanici Zastupničkog doma podržati amandman i imati sluha za ovu kategoriju boraca koji su bez svoje krivice ostalli bez prava na penzionisanje u skladu sa zakonom.