Vlada FBiH ne želi da zaštiti domaće proizvođače finalnih proizvoda od drveta

Jasmina Zubić (SDP): Vlada FBiH ne želi da zaštiti domaće proizvođače finalnih proizvoda od drveta

Visočka zastupnica u Federalnom parlamentu Jasmina Zubić (SDP) postavila je poslaničko pitanje a vezano za zaštitu domaćih proizvođače finalnih proizvoda od drveta.

Vlada i Minisarstvo vezano za pitanje Jasmine Zubić oko usvajanja kriterija za utvrđivanje stepena finalizacije gotovih proizvoda od drveta i vezano za prioritet kod isporuke sirovina i rokove plaćanja koje je pripremila Stručna grupa Privredne komore FBiH polovinom 2016. god dostavila je Premijeru.

– Nejasno je zašto Vlada odlaže usvajanje kriterija i donošanje istih vezuje za donošenje Zakona o šumama kad je poznato da je prethodni Zakon o šumama 2009. godine Ustavni sud Federacije BiH proglasio neustavnim, a novi je od 2011. godine u proceduri i pitanje je kad će biti usvojen. Dalje je nejasno s kim je Vlada usaglasila da će po donošenju Zakona o šumama FBiH, Vlada  FBiH donijeti Uredbu o načinu prodaje šumskih drvnih sortimenata, kad Privredna komora zahtijeva usvajanje kriterija još od 2016. godine. Iz odgovora je jasno da Vlada ne želi da zaštiti domaće proizvođače finalnih proizvoda od drveta iako je svjesna da je što prije neophodno donijeti mjere kojima bi se destimulisao izvoz trupaca i obezbjedila sirovina za domaće proizvođače finalnih proizvoda. Usvajanje kriterija i uvođenje taksi na izvoz trupaca su mjere koje je neophodno što prije poduzeti i na taj način obezbijediti dovoljne količine sirovine za domaće proizvođače. – pojasnila je za Visoko.co.ba zastupnica Zubić i predsjednica OO SDP Visoko.

Objavljujemo i stav Privredne komore:

– Privredna/Gospodarska komora FBiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva I industrije, univerzitet (nauka), stručnjaci iz oblasti drvne industrije dvije godine su radili na prijedlogu izrade KRITERIJA o raspodjeli sirovine

– Kriterij je podržala VTKBIH I upoznat je predsjedavajući VM g. Zvizdić kao i dopredsjedavajući VM g. Šarović koji se zalažu za isti

– Stav je naš da se KRITERIJ može donijeti I primjeniti bez Zakona o šumama. To nam je rekao premijer Vlade FBiH prije godinu dana na sastanku koji je upriličio za predstavnike Komore I drvoprerađivača pri Komori

– Da se KRITERIJ primjenio imali bi manje problema drvoprerađivači sa snadbijevanjem sirovinom ovog važnog segmenta privrede koja ima suficit u robnoj razmjeni

– Zbog ne usvajanja KRITERIJA predložili smo na sastanku uvođenje taksi na izvoz sirovine I rezane građe bukve. Ovo je jedan od načina da se pomogne prerađivačima.

– Zakon o šumama je nepohodan i hitno ga treba usvojiti

KRITERIJ koji je uradila radna grupa Privredne /Gospodarske komora FBiH je usaglašen (ne potpuno ima male razlike) sa Kriterijem u RS. Važno je napomenuti da ga je STRUKA uradila.

Zalažemo se za ovaj prijedlog Kriterija.