Home BiH Vlada FBiH: 500.000 KM za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije

Vlada FBiH: 500.000 KM za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije

0
Vlada FBiH: 500.000 KM za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije

Vlada FBiH je jučer usvojila Program i kriterije raspodjele sredstava tekućeg transfera, utvrđenog Budžetom FBiH za 2015. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.

Sredstva od 500.000 maraka namijenjena su za projekt utopljavanja zgrada, radi uštede energije. Iznosi od po 50.000 maraka bit će raspoređeni na osam odabranih projekata, a preostalih 100.000 maraka predstavljaju rezervu.

Vlada je donijela Odluku kojom Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta odobrava korištenje sredstava koja je donirala Vlada Švicarske u partnerstvu s Razvojnim programom ujedinjenih nacija (UNDP), a deponovana na posebnom namjenskom transakcijskom računu u iznosu od 76.958 maraka. Sredstva su namijenjena za realizaciju aktivnosti u okviru Grant sheme “Unaprjeđenje poduzetničkih zona u Federaciji BiH”.

Vlada FBiH dala je suglasnost za usvajanje izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom poslovanju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo, za razdoblje 1.1.2014. – 31.12.2014. godine.

Data je i suglasnost na Odluku Uprave BH Telecom d.d. Sarajevo o odobravanju sredstava za nabavku reklamno-propagandnih usluga od Udruženja za sport i rekreaciju mladih, vezano za Sportske igre mladih, u iznosu od 100.000 maraka.

Iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” Budžeta Federacije BiH za 2015. godinu odobreno je Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica 10.000 maraka, na ime finansijske pomoći Udruženju “Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa” za održavanje konferencije “Ženski sud”.

Vlada Federacije BiH usvojila je izvještaj o radu Komisije za replasman sredstava prikupljenih iz Malezijske donacije i Japanskih grantova (projekti 2KR i Non project grant – Aid), u periodu 1.1.2014. – 31.12.2014. godine.

Jučerašnjim izmjenama Odluke o posebnoj taksi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji, za isporuku prirodnog plina od 1992. do 1995. godine, nadležnost za praćenje izmirenja ovog duga prenesana je s Federalnog ministarstva finansija na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Federalno ministarstvo finansija dostavilo je Vladi FBiH Informaciju o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala: Lutriji BiH, Sarajevo-osiguranju, BOR banci, Razvojnoj banci FBiH, Finansijsko-informatičkoj agenciji, Agenciji za nadzor osiguranja, Agenciji za bankarstvo FBiH, Fondaciji za održivi razvoj (OdRaz), Union banci d.d. Sarajevo i Registru vrijednosnih papira.

Komentari

komentara