“Vizija” d.o.o. Visoko zapošljava veći broj radnika

Društvo “Vizija” d.o.o. Visoko oglašava slobodna radna mjesta za sljedeća radna zanimanja:

-5 zidara
-5 armirača
-5 tesara
-10 NK radnika

Prijave slati na vizijadoovisoko@bih.net.ba ili broj 032 740-103 ili prijavom u sjedištu firme “Vizija” d.o.o. Visoko, Muhašinovići bb, Visoko