“Visokogas” – 30.09.1997. – JP “Visoko Ekoenergija”

JP „VISOKO EKOENERGIJA“ d.o.o.

30.09.1997.godine u sudski registar je upisano preduzeće Visokogas kao Preduzeće za gasifikaciju, distribuciju i promet gasa i opreme “VISOKOGAS” doo Visoko.

Skraćeni naziv: “VISOKOGAS” doo Visoko.

Preduzeće VISOKOGAS je formirano kao pravni nasljednik Komisije za gasifikaciju Općine Visoko koja je formirana odlukom Skupštine Općine Visoko iz 1989 godine.

Opširnije: visoko-ekoenergija.com.ba