Visoko sa 634KM među 57 općina u FBiH sa plaćom ispod prosječne

Najnižu isplaćenu neto plaću za januar 2018. godine imaju općine Doboj-Istok (565 KM), Domaljevac-Šamac (587 KM), Olovo (601 KM), Tešanj (605 KM), Žepče (616 KM), Bugojno (621 KM), Visoko (634 KM), Čitluk (649 KM) i Gračanica (656 KM).

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku prosječna plaća za januar 2018. godine u Federaciji BiH iznosila je 888 KM. Riječ je o podacima koji su dobiveni na osnovu analize isplaćenih plaća u svim općinama bh. entiteta, odnosno u 79 općina u Federaciji BiH.

Podaci koje smo dobili iz Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kako zaposleni u 57 općina u FBiH imaju prosječnu plaću koja je niža od 888 KM, što znači da više od 72 postozaposlenih u FBiH ima nižu od prosječne plaće isplaćene u entitetu.

Samo osam općina u FBiH može se pohvaliti da ima prosječnu plaću iznad 1.000 KM, što je tek blizu 10 posto. Najveću isplaćenu prosječnu neto plaću za januar 2018. godine imaju općine Centar Sarajevo (1.281 KM) i općina Novo Sarajevo (1.205 KM).

Ekonomisti već duže vrijeme upozoravaju kako prosjek plaće u općini Centar Sarajevo uveliko određuju zaposleni u državnim institucijama koje se većinom nalaze u ovoj općini. Tako se naprimjer u općini Centar Sarajevo nalaze Parlamentarna skupština BiH, Vijeće ministara, Parlament Federacije BiH, a donedavno i Vlada Federacije BiH.

Nakon općina Centar Sarajevo i Novo Sarajevo najveću isplaćenu prosječnu neto plaću za januar 2018. godine imaju općina Ravno (1.141 KM), općina Bosansko Grahovo (1.072 KM), Mostar (1.071 KM), općina Dobretići (1.071 KM), općina Stari Grad Sarajevo (1.056 KM) i općina Kakanj (1.012 KM).

Na drugoj strani, najnižu isplaćenu neto plaću za januar 2018. godine imaju općine Doboj-Istok (565 KM), Domaljevac-Šamac (587 KM), Olovo (601 KM), Tešanj (605 KM), Žepče (616 KM), Bugojno (621 KM), Visoko (634 KM), Čitluk (649 KM) i Gračanica (656 KM).

Najviša i najniža isplaćena prosječna neto plaća, posmatrano po općinama u okviru kantona, u januaru 2018. godine je:

– U Unsko-sanskom kantonu najveća prosječna isplaćena neto plaća, za januar 2018. godine je u Bihaću 948 KM, a najniža je u općini Bužim 701 KM

– U Posavskom kantonu najveća isplaćena neto plaća za januar 2018. godine je općini Orašje 884 KM, a najniža u općini Domaljevac-Šamac 587 KM

– U Tuzlanskom kantonu najveća isplaćena neto plaća za januar 2018. godine je u Tuzli 927, a najniža je u općini Doboj-Istok 565 KM

– U Zeničko-dobojskom kantonu najviša isplaćena neto plaća za januar 2018.godine je u općini Kakanj 1.012 KM, a najniža u općini Olovo 601 KM

– U Bosanskopodrinjskom kantonu najviša isplaćena neto plaća za januar 2018. godine je u općini Foča 840 KM, a najniža u općini Pale 717 KM

– U Srednjobosanskom kantonu najviša isplaćena neto plaća za januar 2018. godine je u općini Dobretići 1.071 KM, a najniža je u općini Bugojno 621 KM

– U Hercegovačko-neretvanskom kantonu najveća isplaćena neto plaća za januar 2018. godine je u općini Ravno 1.141 KM, a najniža u općini Čitluk 649 KM

– U Zapadnohercegovačkom kantonu najviša isplaćena neto plaća za januar 2018. godine je u općini Grude 945 KM, a najniža u općini Posušje 673 KM

– U Kantonu Sarajevo najviša isplaćena neto plaća za januar 2018. godine je u općini Centar Sarajevo 1.281 KM, a najniža je u općini Ilijaš 680 KM

– U Kantonu 10 najveća isplaćena neto plaća za januar 2018. godine je u općini Bosansko Grahovo 1.072 KM, a najniža u općini Tomislavgrad 779 KM

U januaru 2018. godine najveća isplaćena neto plaća ostvarena je u Kantonu Sarajevo i iznosi 1.093 KM, zatim slijedi Hercegovačko-neretvanski kanton sa 976 KM, Kanton 10 sa 880 KM, Unsko-sanski kanton sa 835 KM, Zapadnohercegovački kanton sa 795 KM i Tuzlanski kanton 794 KM.

Najniža isplaćena neto plaća u januaru 2018. godine zabilježena je u Srednjobosanskom kantonu i to 712 KM, zatim slijedi Posavski kanton (766 KM), Zeničko-dobojski kanton (773 KM) i Bosansko-podrinjski kanton (774 KM).

Klix