„Visoko kao zajednica u kojoj žive osobe s teškoćama u razvoju“

Poštovani,

JU „Centar za djecu i odrasle osobe ZDK“ je pokrenula inicijativu povećanja društvene vidljivosti djece i odraslih osoba s teškoćama u razvoju u našim lokalnim zajednicama. Naša Ustanova vodi svakodnevnu brigu za oko 400 korisnika koji su raspoređeni u pet dnevnih centara u sljedećim gradovima/općinama: Maglaj, Tešanj, Visoko, Zenica i Žepče. Jedan od tih dnevnih centara jeste i Dnevni Centar Visoko koji vodi brigu o 80 djece i odraslih osoba s teškoćama u razvoju, a koje dolaze s područja općina Breza, Kakanj, Vareš i Visoko. Smatramo da je, za jednu općinu poput Visokog, velika čast što je upravo ona izabrana za regionalni centar u kojem će se pružati usluge njege i brige za naše korisnike.
S tim u vezi, želja nam je da naše korisnike upoznamo sa važnošću Vaše uloge za društvo u cjelini te da predstavimo mogućnosti naših korisnika kako bi njihovo stvaralaštvo bilo prepoznato u budućnosti. S druge strane, Vi, kao građanski predstavnici građana i građanki općine Visoko,ste naša podrška budući da je ona, za ove marginalizovane osobe, prijeko potrebna.
Naši korisnici će za Vas pripremiti prigodan program te će se nakon ovog programa održati okrugli sto sa temom: „Visoko kao zajednica u kojoj žive osobe s teškoćama u razvoju“.
Ovim putem, pozivamo sve vijećnike Općinskog Vijeća Visoko da nam se pridruže na dan 28. novembra 2018. godine sa početkom u 11 sati, u prostorijama Dnevnog Centra Visoko (adresa: Dobrinje bb, Visoko).

Iskreno se radujemo Vašoj posjeti te Vam se unaprijed zahvaljujemo.

S poštovanjem!