Visoko 75.375 KM – FBiH platila 10 miliona KM kamata za kreditna sredstva

Zbog sporosti u implemetaciji projekata u entitetu Federacija BiH samo u periodu od 2015. do 2018. godine isplaćeno je skoro 10 miliona KM zbog nepovlačenja odobrenih kreditnih sredstava. Bukvalno, riječ je o isplaćenim kamatama koje se obračunavaju jer se ne troše sredstva iz kredita za koje su građani već zaduženi.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović tražio je od Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija Federacije BiH i Ministarstva finansija RS-a da mu dostave podatke o tome koliko novca je u periodu od 2015. do 2018. godine isplaćeno kreditorima što nisu preuzimali sredstava, po osnovu takozvane interkalarne kamate i da li je ikada utvrđena odgovornost po tom osnovu.

Prvi odgovor na ova pitanja stigao je od ministrice finansija FBiH Jelke Milićević koja je navela da u skladu sa zakonom Ministarstvo finansija FBiH vodi evidenciju svih kreditnih zaduženja kojim se FBiH zadužila po osnovu vanjskog i unutrašnjeg duga te vodi evidenciju o otplatama obaveza po osnovu vanjskih dugova.

“Kod određenih kreditora sastavni dio troškova, pored redovne kamate, čine troškovi na nepovučena sredstva i troškovi naknade za upravljanje. Kreću se u rasponu od 0,25 posto do 0,50 posto na godišnjem nivou neutrošenih kreditnih sredstva”, navela je Milićević.

U odgovoru se dalje ističe da su ovi troškovi definisani pojedinim kreditnim ugovorima i spadaju u standardne uslove kreditiranja, što ukazuje na to da je ovaj trošak obavezujući te da je unaprijed percipiran i uračunat u ukupne troškove zaduživanja kod svakog konkretnog ugovora.

“Međutim, zbog sporosti u implementaciji projekata u odnosu na planiranu dinamiku, dolazi i do rasta troškova po osnovu odobrenih, a nepovučenih sredstava. U većini slučajeva radi se o kreditima namijenjenim za infrastrukturu u oblasti elektroenergetskog sektora i transporta. Obaveze po ovim kreditima alocirane su na krajnje korisnike, to jeste elektroprivredna preduzeća i upravitelje cestama i autocestama (koji servisiraju ove troškove), a jedan manji dio alociran je na budžet FBiH, kantone, gradove i općine”, stoji u odgovoru.

U periodu od 2015. do 2018. godine zbog nepovlačenja odobrenih kreditnih sredstava Elektroprivreda BiH isplatila je ukupno 1.941.278 KM, Elektroprivreda HZHB Mostar 2.074.033 KM, Autoceste Federacije BiH 3.243.237 KM, Ceste Federacije BiH 599.020 KM, Željeznice FBiH 307.069 KM, BH-Gas 77.548, Kanton Sarajevo 185.953 KM, Unsko-sanski kanton 7.327 KM, Grad Tuzla 123.677 KM, Grad Zenica 91.584 KM, Općina Čapljina 83.756 KM, Općina Visoko 75.375 KM, Općina Gradačac 217.888 KM, Općina Ćelić 657 KM i Federacija BiH 510.290 KM.

Prema podacima Ministarstva finansija FBiH, samo u protekle tri godine po osnovu netrošenja sredstva iz kredita u FBiH isplaćeno je ukupno 9.538.602 KM.

visoko.co.ba