Visoko 1981.godine: Nova zgrada ŠSC-a Janko Balorda “izašla” je iz temelja

U rubrici Staro Visoko vraćamo se u godinu 1981. kada je započela gradnja ŠSC-a Janko Balorda. U tekstu Gordane Konjičanin i uz fotografiju Zorana Beatovića  saznajemo da su radni ljudi i građani prvo referendumom održanim 11. januara izjasnili se ZA izgradnju novog objekta srednjoškolskog centra. Odluka o izgradnji donesena je još tri godine ranije 1978.godine sa predračunskom vrijednosti od 4 milijarde starih dinara. Prvo je Srednjoškolski centar trebalo da pravi Zavod za studije “Dom” Sarajevo, ali su bili kao ponuđači skuplji od Projektnog zavoda “Hercegovina” Mostar. Kasnije je ugovor sklopljen sa Zvijezdom Visoko kao najpovoljnijim ponuđačem na sedam milijardi i tristo miliona dinara, a ukupna proračunska vrijednost je bila 11 milijardi i 254 miliona dinara.

 

Neven Krajišnik