„Visočko ljeto 2017.“: Naplata parkinga …

Organizacioni odbor kulturne manifestacije „Visočko ljeto 2017.“ obavještava javnost da će se u toku održavanja manifestacije, organizirano parkiranje motornih vozila moći vršiti na sljedećim lokalitetima: parking pored autobuske stanice Visoko, parking pored Vatrogasnog doma, poligon iza sportske dvorane, parking prostor pored Kulturnog centra Altindag-Visoko u Prijekom, parking pored Doma zdravlja u Ulici Branilaca, Aleja šehida Resula I i II, parking u Ulici Tabhanska, te parking u Ulici Musala.

Obezbjeđenje i održavanje navedenih lokaliteta će vršiti JKP „Gradska groblja“ Visoko, čiji će uniformisani djelatnici vršiti naplatu parkinga prema važećem cjenovniku.

Prostori na kojima nije organizirano parkiranje putem JKP „Gradska groblja“ Visoko, se neće naplaćivati.

Koristimo priliku da upozorimo sve posjetioce i građanstvo općine Visoko da je strogo zabranjeno ostavljanje motornih vozila na javnim zelenim površinama, tako da će svi prekršioci biti strogo sankcionisani.