Visočki učenici generacije 2019./2020.

Iako je pandemija Korona virusa uveliko poremetila naše svakodnevne radnje, nije zaustavila marljive učenike da dokažu svoju spremnost i posebnost. Iako nisu održavane svečane ceremonije u organizaciji Grada, pa ni škola, ne smijemo dopustiti da u medijskom prostoru prođu nezapaženo.

Donosimo Vam imena učenika generacije iz Visočkih osnovnih i srednjih škola.

Učenicom generacije OŠ “Alija Nametak” Buci proglašena je Sudžuka Ajla.

Učenicom generacije OŠ “Musa Ćazim Ćatić” proglašena je Ajša Lemeš.

Učenicom generacije OŠ “Kulin Ban” Visoko proglašena je Kadrić Nejra.
Učenikom generacije OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” proglašen je Osman Puščul

Učenicom generacije OŠ “Safet beg Bašagić” proglašena je Hana Efendira.

Učenicom generacije OŠ ‘Mehmedalija Mak Dizdar’ Dobrinje proglašena je Fatima Buza.

Učenicom 56. generacije gimnazije “Visoko” proglašena je Hanka Mušinbegović

Učenikom generacije MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko proglašen je Ejub Šabić.

Učenica generacije Franjevačke Klasične Gimnazije je Marina Jurić.

Učenikom generacije Medrese “Osman ef. Redžović” proglašen je Velid Kečić.

Dok je učenicom generacije Medrese “Osman ef. Redžović” proglašena Adna Husika.

Čestitamo svim učenicima/učenicama generacije, također ovom prilikom želimo pohvaliti sve učenike generacije za uložene napore i trud, kao i zalaganje za postignute uspjehe. Vjerujemo da će i tokom daljeg obrazovanja nizati uspjeh za uspjehom, kao i da će svoj Grad, Visoko, predstavljati u punom svjetlu.