Visočki sredoškolci učestvovali na državnom sajmu preduzeća za vježbu u Bijeljini

Učenici MSŠ „Hazim Šabanović“, ekonomske struke, dana 5. 4. 2019. godine učestvovali su na državnom sajmu preduzeća za vježbu u Bijeljini.

Na sajmu je učestvovalo 62 preduzeća iz 27 gradova cijele Bosne i Hercegovine. Učenici su imali zadatak da posluju, ali i da se upoznaju i druže sa kolegama iz drugih preduzeća.

Naime, Visoko se predstavilo sa četri preduzeća koja su ostvarila zapažene rezultate. Preduzeća su predvodili profesor Zečević Adnan i profesorica Dedić Semina. Preduzeća za vježbu posluju pod pokroviteljstvom BHS platforme.

Naši učenici sa osnivanjem svojih preduzeća započeli su u septembru. To su virtualna preduzeća koja počinju od osnivanja, registracije, otvaranja žiro-računa, poreskog broja, uzimanja kredita i poslovanja.

Podijelili su se u pet sektora (nabavka, prodaja, marketing, sekretarijat, računovodstvo) cijelu školsku godinu poslovali i na kraju prezentirali svoj rad na sajmu.

Ovaj sajam je nastavak dugogodišnjeg rada koji se provodi u ekonomskim školama u Bosni i Hercegovini, a pod pokroviteljstvom austrijske agencije Kultur kontakt.

MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko