Visočki najbolji studenti Univerziteta u Sarajevu

Svim svršenim studentima prvog, drugog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija uručene su pripadajuće diplome, a na svečanosti su uručena i posebna priznanja Zlatna značka, Srebrena značka i Povelja Univerziteta u Sarajevu.

Studenti koji dobijaju Zlatnu značku ostvarili prosjek između 9,5 i 10. Studenti kojima se dodjeljuje Srebrena značka ostvarili su prosjek između 9 i 9,5 dok studenti s prosjekom između 9 i 8 dobijaju posebno priznanje Povelju Univerzitata u Sarajevu.

Diplome je dobilo 5.578 diplomanata i magistranata, a posebna priznanja uručena su za 185 osoba.

Najbolji studenti prvog i drugog ciklusa studija u 2017. godini, sa prosjekom 10,00 su: Nudžeim Selimović s Prirodno-matematičkog fakulteta, Mirza Pašić s Mašinskog fakulteta, Sead Delalić s Prirodno-matematičkog fakulteta te Harun Hindija s Prirodno-matematičkog fakulteta.

Klix

Harun Hindija –  Zlatna značka, najbolji studnet (10.00) drugog ciklusa studija Prirodno-matematičkog fakulteta
Kenan Muhamedagić –  Zlatna značka drugog ciklusa studija Mašinskog fakulteta
Gregor Jurišić –  Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, najbolji student prvog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta
Amar Muhamedagić – Srebrena značka drugog ciklusa studija Elektrotehničkog fakulteta
Irma Vranić – Srebrena značka zdravstvenog Univerziteta u Sarajevu, student drugog ciklusa studija

Harun Uzunalić – Srebrena značka zdravstvenog Univerziteta u Sarajevu, student prvi ciklus studija

 

Hanka Omanović – Zlatna značka Fakulteta za upravu

P.S.
Ovo su preliminarne informacije s “lica mjesta” te ako smo nekoga izostavili, dopuna će uslijediti po prikupljanju svih informacija.visoko.ba