“Visočki likovni susreti 41.”

“Visočki likovni susreti 41.” u Galeriji LIKUM “76 

 

Sinoć su promovirani radovi Likovne kolonije Ada 2018.