Visočki čibučar Vehab Halilović svojim radovima godinama plijeni pažnju

Vehab Halilović, visočki čibučar godinama izrađuje frule, a čibučarstvo je izučio zahvaljujući svom ocu. Njegove vrijedne ruke izrađuju i brojne predmete od drveta.

Najneobičniji predmet koji je napravio bilo je kormilo za prekookeanski brod.

“Divna priča nam stiže iz mjesta Goduša kod Visokog”, poručuju sa Nove TV BiH koji su napravili reportažu o ovom neobičnom Visočaninu.

Nova TV