Visočki akademski kipar Alen Džindo na internacionalnoj likovnoj koloniji u Trebinju

Alen Džindo, akademski kipar iz Visokog od 11 do 17.juna učestvovat će na internacionalnoj likovnoj koloniji u Trebinju. Organizator ovog kulturnog događaja je Dražen Milić, a sve će se dešavati u Muzeju Hercegovine.

Učesnici kolonije će biti umjetnici iz Srbije, Crne Gore, Njemačke, Norveške, Makedonije, Južne Koreje i Albanije. Po dva svoja rada umjetnici će ostaviti u fundusu Muzeja Hercegovine i jedan rad po želji za humanitarnu aukciju.

visoko.co.ba