Visočke boračke organizacije i porodice boraca u Bosanaskoj Krupi (Foto)

Članova boračkih organizacija općine Visoko, jučer su organizirali odlazak u Bosansku Krupu radi obilaska Spomen obilježja šehida Brotlija Nijaza –Fizike pripadnika 146.lbr iz Visokog.


Foto galerija FB: Visoko.ba

 

Sastavni dio ove aktivnosti, bio je i obilazak mjesta pogibije šehida Čehajić Ahmeda i Sulejmanović Nermina Meme u mjestu Turbe kod Travnika koji su kao pripadnici Visočke 146.lbr poginuli u aprilu 1995.godine u toku ofanzive oslobađanja Vlašića.

Naime, Visočki borci, pripadnici 146 lbr. Armije RBiH,  u aprilu 1995.godine bili su učesnici vojne operacije oslobađanja Vlašića a u septembru i oktobru ratne 1995.godine dali su veliki doprinos u oslobađanju Krajine od agresora. Prilikom ofanzivnh dejstava u oslobađanju Vlašića dana 24.04.1995.godine poginuo je Čehajić Ahmed, a pet dana  poslije, 29.04.1995.godine pognuo je Sulejmanović Nermin Memo, da bi prilikom oslobađanja Bosanske Krupe dana 14.10.1995.godine pogunuo i njihov saborac Brotlija Nijaz Fizika.

Prije nekoliko godina bivši komandni kadar 146.lbr, zajedno sa porodicom i boračkim organizacijama, izgradio je spomen obilježje u Bosanskoj Krupi u znak sjećanaja na rahmetli Brotliju ali i sjećanje na herojstvo i spremnost Visočkih boraca da brane svoju domovinu na cijeloj njenoj teritoriji.

U organizovanom odlasku i obilasku spomenutih lokacija bila su rukovodstva četiri temeljne boračke Organizacije, saborci i pripdanici 146.lbr i članovi porodica.

KOORDINACIONI ODBOR BORAČKIH ORGANIZACIJA OPĆINE VISOKO

(UDNRP Visoko, Organizacija RVI „Visoko 92“, Organizacija PŠiPB „Visoko 92“ i JOB „Unija veterana“ Visoko)

visoko.ba