Visočka pečenica uskoro zaštičena oznakom geografskog porijekla

Visočka pečenica kao suhomesnati proizvod je rezultat tradicije i tradicionalnog načina proizvodnje karakterističan samo za područje Grada Visoko. Ideja i želja za očuvanjem i zaštiti ovog visočkog brenda rezultirala je pokretanjem Projekta: “Procedura za zaštitu brenda i dobijanje oznake geografskog porijekla “Visočka pečenica”. U protekle nešto više od 4 godine , nadležna Služba gradske administarcije – Odsjek za privredu u saradnji sa  Udruženjem mesoprerađivača “Visočka pečenica i sudžuka” – VIPS Visoko, i stručnim konsultantom prof.dr. Amir Ganić sa Poljoprivredno – prehrambenog fakulteta Sarajevo sproveli su kompletne aktivnosti oko realizacije Projekta.

Projekat je ušao je posljednju fazu, gdje je krajem mjeseca januara Agencija za sigurnost hrane BiH izdala obajveštenje u kojem se navodi da je prihvačen zahtjev Udruženja VIPS Visoko za registraciju oznake geograsfkog porijekla prehrambenog proizvoda „Visočka pečenica“ (Sl.glasnik BiH, br 10/20 od 29. januara 2020. godine.)

Konačno rješenje i oznaku geografskog porijekla proizvoda „Visočka pečenica“ će dobiti dobiti krajem mjeseca marta tekuće godine, obzirom da je u toku rok za prigovore i žalbe. Iz Agencijenavode da Komisija koja provodi proceduru, vjeruje da će ovaj proizvodi dobiti dozvolu, jer su aplikacija i potrebna specifikacija kvalitetno pripremljene.

Press Grada Visoko