Visočka parlamentarka Jasmina Zubić bila promotor Priručnika o rodno odgovornom budžetiranju u BiH

Članica Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta Federacije BiH (FBiH), Jasmina Zubić, kazala je da je važno promijeniti stereotipe ponašanja posebno kada je u pitanju donošenje budžeta.

1063

Više od 50 posto populacije u BiH čine žene, ali od toga samo je 32 posto žena radno aktivno – istakao je direktor Odjela za demokratizaciju Misije USAID-a u Bosni i Hercegovini, Jaidev Singh, povodom prezentacije Priručnika o rodno odgovornom budžetiranju, koja je održana jučer u Sarajevu.

Upozorio je da je to najmanji postotak u jugoistočnoj Evropi, a to je, kaže, jako frustrirajuće, kao i činjenica da je 47 posto žena u BiH bilo žrtva nasilja u porodici. Naglasio je da je BiH ipak napravila značajan napredak u promociji i implementaciji u oblasti rodne ravnopravnosti, naročito u godinama nakon rata te da ima dobar zakonodavni i institucionalni okvir u tom pogledu. Međutim, mišljenja je da se još puno toga treba uraditi da bi žene imale jednaka prava u BiH.

Predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Parlamentarne skupštine BiH, Mirsad Isaković, naglasio je da se dio populacije koju čine žene mora dovesti u ravnopravan položaj te da će nastojati to uraditi i kroz ovaj priručnik. Sa ove promocije Priručnik je, pojasnio je, namijenjen zakonodavnim i izvršnim vlastima u BiH, kao i svima koji učestvuju u pravljenju budžeta. Istakao je, međutim, da Priručnik neće imati poruku, niti će ostvariti svoju svrhu, ako se prethodno ne napravi analiza budžeta da bi se sredstva raspodijelila na pravi način, te je zaključio da je neophodno napraviti hitne i radikalne promjene u sastavu budžeta.

Članica Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta Federacije BiH (FBiH), Jasmina Zubić, kazala je da je važno promijeniti stereotipe ponašanja posebno kada je u pitanju donošenje budžeta, jer budžetske stavke se već godinama samo prepisuju. S tim u vezi, zaključila je da je vrijeme da ovakve vrste priručnika počnu koristiti svi donosioci odluka, jer je to osnovni alat koji će poslužiti za transparentniju i pravedniju raspodjelu sredstava budžeta.

priručnik spol budzetiranjeAutorica Priručnika je Dženita Hrelja-Hasečić, a njegovu izradu podržali su Agencija za ravnopravnost spolova u BiH, Gender centar FBiH te predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti i nevladinih organizacija.  Priručnik je predstavljen u okviru projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP) koji finansira USAID.

Komentari

komentara