Visočanka Nejra Mlačo učestvovala na kongresu neuroznanosti NeuRi u Rijeci

U sklopu projekta InciSioN Bosnia and Herzegovina, studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prezentovali su pet naučno-istraživačkih radova na Studentskom kongresu neuroznanosti – NeuRi, koji je održan na Medicinskom fakultetu u Rijeci i Psihijatrijskoj bolnici Rab, u periodu od 26.-28. aprila. Među ovim studentima našla se i vrijedna Visočanka Nejra Mlačo, jedna od najboljih studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Pisanje naučno-istraživačkih radova je bio projekat koji je izvršen u suradnji sa Klinikom za neurohirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i našim uvaženim mentorima dr. Ibrahimom Omerhodžićem i dr. Mersadom Baručijom. Dvadeset studenata je učestvovalo u pisanju istraživačkih radova, a njih pet je imalo priliku da te radove prezentuje na samom Kongresu.

Neizmjerna podrška Bosnia and Herzegovina Futures Foundation

Troškovi kongresa su pokriveni od strane gospodina Eddie-a Čustovića i Bosnia and Herzegovina Futures Foundation. Zahvaljujemo se svima na učešću, podršci i razmjeni znanja. Posebne zahvale upućujemo predsjednici Studentskog kongresa neuroznanosti- NEURI, Cristini Isabell Jukić, kao i Harisu Čampari, bivšem Head of Research Incision Bosnia and Herzegovina.

Studenti-medicine.ba