Visočanin odlagao animalni otpad na granici s općinom Kakanj

Razotkriven počinitelj: Visočanin odlagao animalni otpad na granici s općinom Kakanj

Inspektori Odsjeka za inspekcije Općine Kakanj utvrdili su identitet osobe koja je počinila gnusan čin odlaganja animalnog otpada na granici Kaknja i Visokog. Radi se o osobi nastanjenoj na području Visokog.

Inspekcija će izdati prekršajni nalog, a animalni otpad će biti uklonjen na račun počinioca.

O ovom slučaju i identitetu počinioca bit će obaviješteni inspekcijski organi na višim nivoima vlasti nadležni za oblast prerade mesa kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Građanima zahvaljujemo na dojavi i saradnji.Kakanj.com.ba