Visočanin Mario Kokoruš promovisan u doktora tehničkih nauka/znanosti iz oblasti elektroenergetike

2839

Proteklog četvrtka u Sarajevu Visočanin Mario Kokoruš promovisan je u doktora tehničkih nauka/znanosti iz oblasti elektroenergetike, što je veliki uspjeh za ovog 31-godišnjeg našeg sugrađanina. On je svoju doktorsku disertaciju “Modeliranje pojava u tlu oko pobuđenog uzemljivača uključujući međuzavisnost raznornodih polja” odbranio 30. oktobra prošle godine, a mentor mu je bio prof. dr. Hamid Zildžo.

Kokoruš je rođen 1987. godine u Visokom, a na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu na Odsjeku za elektroenergetiku diplomu bachelora stekao je 2008. godine, a diplomu mastera dvije godine kasnije. U dosadašnjoj karijeri je radio na poslovima projektanta visokonaponskih postrojenja u kompaniji Energoinvest d.d. Sarajevo, a od 2013. do 2015. godine bio je generalni sekretar Bh. komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme. Trenutno je zaposlen u kompaniji Entegra GmbH na poslovima razvoja softvera za projektovanje visokonaponskih električnih sistema. Učestvovao je u radu tridesetak naučnih i stručnih svjetskih konferencija, a u okviru doktorskog studija u vremenu od oko pet godina, objavio je dvadeset radova na naučnim i stručnim konferencijama, kao i u referentnim časopisima. Član je “Institute of Electrical and Electronic Engineers” i “CIGRE Paris” te Observer član B3 komiteta (električna postrojenja” “CIGRE Paris”.

Komentari

komentara