Visočani imaju najnižu cijenu gasa u BiH

U skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede V br: 778/07 od 31.10.2007. godine, a prema odobrenju Općinskog vijeća Visoko, prosječne prodajne cijene gasa za tarifne kupce u Visokom su niže od prosječne prodajne cijene gasa u Istočnom Sarajevu i Sarajevu.

Prodajna cijena gasa za domaćinstva u Visokom je 0,564 KM po kubiku (uključena taksa za ratni dug), a u Sarajevu je 0,584 (uključena taksa za ratni dug), što je 0,02 KM po kubiku skuplje nego u Visokom.

Prodajna cijena gasa za industriju u Visokom je 0,734 KM po kubiku (uključena taksa za ratni dug), a u Sarajevu je 0,754 KM po kubiku (uključena taksa za ratni dug) što je 0,02 KM skuplje nego u Visokom.

Jedina razlika je što se u Sarajevu taksa za ratni dug posebno obračunava i tako iskazuje na računu.

Shodno navedenom, korisnici gasa u Visokom (domaćinstva i privredni subjekti) su u prednosti jer imaju niže cijene u odnosu na cijene gasa druga dva distributera u BiH.

JP „Visoko Ekoenergija“ d.o.o. Visoko

Press Općine Visoko