“VISK 2017”: Okrugli sto „Zanimanje kožara u duhu novih trendova u razvoju kožarstva“

U okviru drugog Sajma kožarstva “VISK 2017”, čiji je organizator Općina Visoko u saradnji sa Udruženjem proizvođača i prerađivača kože “VISK” Visoko, danas je u Maloj sali Općine Visoko, upriličen Okrugli sto na temu: „Zanimanje kožara u duhu novih trendova u razvoju kožarstva“.

Na ovom Okruglom stolu najviše se govorilo o obrazovanju, odnosno na koji način da visočki kožari sebi obezbijede stručan kadar u narednom periodu.

Razgovor je bio veoma konstruktivan i dinamičan, a više informacija o zaključcima sa današnjeg Okruglog stola, ponudila nam je Vildana Džafić – predsjednica Udruženja „VISK“:

„Zaključci sa održanog Okruglog stola idu u smjeru formiranja jednog odjeljenja: kožar, krznar, obućar i galanterist.

To je zaključak malih obrtnika i velikih poduzetnika, koji su učestvovali na ovom Okruglom stolu. Mi moramo ići u tom smjeru, jer imamo tradiciju, a i takva potreba se ukazuje na svakodnevnom nivou.

Kao Udruženje uputit ćemo jednu inicijativu nadležnim organima da nas podrže u ovom projektu, a mi ćemo interno razmotriti na koji način ćemo ići prema tom otvaranju novog odjeljenja, odnosno da li ćemo angažovati nekoga eksterno ili ćemo se mi angažovati u smislu preraspodjele zadataka.

Razmotrit ćemo i način djelovanja prema firmama u smislu promocije tog novog zvanja i garantovanja radnog mjesta u budućnosti, kako bi roditelji bili stimulirani da upisuju svoju djecu, a treba pronaći i moduse na koji način bi ta djeca bila stipendirana“, izjavila je gđa. Džafić i dodala kako je jako ponosna na činjenicu da je kožarstvo, po kojem je naša općina prepoznatljiva, opstalo u Visokom i da se nada kako će u budućnosti organizacijski dio još bolje funkcionisati.

„Kožarstvo je uprkos brojnim problemima opstalo u Visokom, imamo fabriku koja je vodeći proizvođač u Evropi i na tu činjenicu možemo biti ponosni.

Činjenica je i da je veliki broj nas iz svijeta kožarstva djelovao samostalno i da nismo imali adekvatno Udruženje i sada je teško pronaći sinergiju i sve nas ujediniti.

Prisutan je i sukob generacija, prijeratne generacije, i sadašnje mlade generacije koja stasava i specijalizira se za nove trendove.

Današnji sastanak i velika zainteresovanost visočkih kožara, koji žele da budu društveno odgovorni kako bi Visoko ostalo kožarski grad, je jako pozitivna stvar, kako za male obrtnike, tako i za velike poduzetnike koji su izrazili spremnost da podrže značajne projekte, ne žele da ih ignorišu i da se dijele u dva tabora“, pojasnila je gđa. Džafić.

Informacije o aktuelnom stanju u visočkom kožarstvu i budućim planovima sa medijima je podijelio i gosp. Emir Bešlagić – podpredsjednik Udruženja „VISK“:

„Aktivnosti Udruženja „VISK“ traju već duži period. Mi smo prošle godine održali Okrugli sto i, također, donijeli zaključke, ali suočili smo se administrativnim poteškočama i još uvijek nismo formirali školsko odjeljenje vezano za kožarsku industriju.

Naša ideja i naš cilj je da oformimo mješovito odjeljenje u kojem bi imali: kožare, krznare, konfekcionare i obućare.

To bi bio pilot projekat kojim ćemo se još aktivnije pozabaviti u budućnosti i razmatramo mogućnost da pronađemo mentora koji bi to aktivno pratio od samog početka do kraja.

Nadamo se da će u narednoj školskoj godini 2018/19. biti formirano jedno mješovito školsko odjeljenje, a učenici koji budu pohađali to odjeljenje trebali bi imati praksu, stipendiju i radno mjesto nakon završetka školovanja.

To je tendecija svih nas koji se dugo vremena bavimo ovim poslom, a školovanje u tom odjeljenju bi trajalo četiri godine i želimo da odškolujemo kožarske tehničare.

Želimo da budemo društveno odgovorni, vjerovatno će se ovaj projekat realizirati sporim tempom, ponajviše zbog borbe sa administracijom, ali mi ćemo istrajati do kraja“, poručio je gosp. Bešlagić, koji se osvrnuo i na činjenicu da živimo u takvom društvenom konceptu, u kojem je teško zadržati odškolovanog i stručnog radnika.

„Ja mogu navesti svoju firmu kao primjer u kojoj nemam nijednog radnika koji je došao kompletno odškolovan sa certifikatom.

Mi smo radili dokvalifikaciju, odnosno obuku u našoj firmi, tako da imamo i dizajnere, konstruktore, šivače, krznare i sva ostala potrebna zanimanja.

Uložili smo vlastite resurse kako bi u preduzeću imali stručan tim saradnika, a sličan koncept bio bi primjenjen i kod ovog projekta, u kojem bi aktivno učestvovale sve fime na području općine Visoko koje se bave kožarstvom.

Suština je u tome da želimo da sačuvamo kožarski zanat i mi od tog cilja nećemo odustati“, zaključio je gosp. Bešlagić.

 

Press Općine Visoko