‘ViLand’ naišao na prepreke: Općina Visoko (ne)želi nove investicije?

1519

Firma ViLand d.o.o. Visoko nedavno je najavila izgradnju Sportsko-rekreativnog zabavnog centara “ViLand” u Visokom. Krajem maja upitili su Općini Visoko i pismo namjere. Umjesto službenog  odgovora koji je očekivao investitor Općina se oglasila saopćenjem na svojoj službenoj Internet stranici.

U saopćenju je između ostalog navedeno, kako je Urbanističkim planom na tom lokalitetu planirana zona Centar 4 sa namjenom društvene infrastrukture. Odlukom o provođenju propisana je obaveza donošenja regulacionog plana, a nakon provedene zakonske procedure donošenja i usvajanja regulacionog plana na Općinskom vijeću, steći će se preduslovi za dalje postupke.

Dalje navode kako od investitora očekuju da što prije riješi imovinsko-pravne odnose, s obzirom da je navedeni lokalitet u državnom vlasništvu kojim upravlja Ministarstvo odbrane BiH.

Međutim za investotora ova vrsta odgovora ne znači ništa. Stoga je Općini jučer dostavio prijedlog za ispitivanje stava u kojem je navedeno kako je međunarodni tim stručnjaka koji je radio Idejno rješenje za ViLand Resort_Full of Life bio upoznat sa Urbanističkim planom za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godine. Tim je izradio projekat, koji  je dostavljen  Općini kao inicijativa, u potpunosti usklađen sa odredbama Plana koji spominje Općina u svom odgovoru.

“Nadali smo se da će biti prepoznata naša volja da se, uključimo u proceduru investiranja i izrade planskog dokumenta spomenutog kao obavezan preduslov za dalje postupke, a koji je Općini svakako stavljen u obavezu usvajanjem Urbanističkog plana. Kada je riječ o imovinsko-pravnim odnosima, Zakon je utvrdio i precizirao ovakve odnose kod uređenja građevinskog zemljišta u članu 61, pa dalje u članu 115. baš kao što je članom 56. stav 1. precizirao da se imovinsko-pravni odnosi imaju riješiti prije pripremanja građevinskog zemljišta za gradnju, a ne u toku izrade planskog dokumenta, pa čak ni kod izdavanja Urbanističke saglasnosti (član 71.)”, navedeno je u prijedlogu za ispitivanje stava.

Budući da imovinsko-pravni odnosi nisu uslov za pokretanje procedure izrade planske dokumentacije, te da izrada podrazumjeva uključivanje svih zainteresovanih strana ističu kako ne vide prepreke da Općina prihvati Pismo namjere i pokrene proceduru izrade Regulacionog plan Centar IV.

S druge strane iz Općine Visoko je na upit Akta.ba portala stigao odgovor sa obrazloženjem kako nije upitna podrška planiranom projektu o čemu govori i samo usvajanje Urbanističkog plana za urbano područje Visoko za period od 2016. do 2034. godine.

“Tačno je da je investitor uputio pismo namjere, sa pratećom dokumentacijom, što nije zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za planiranu gradnju, niti zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje. Na pismo namjere Općina Visoko se očitovala saopćenjem za javnost. Podaci koji su dati u saopćenju za javnost su zvanični podaci o vlasništvu na osnovu službene evidencije nadležnih organa”, kazali su u Općini, te  dodali kada investitor podnese zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, odnosno odobrenja za građenje, općina Visoko će, putem nadležne općinske službe, postupiti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Zeničko-dobojskog kantona.

akta.ba/visoko.ba

Komentari

komentara