Vijećnik Emir Džafić: Inicijativa za izradu prostorno planske dokumetacije za uređenje užeg područja MZ Buci

VIJEĆNIK: Emir Džafić

VIJEĆNIČKA INICIJATIVA: Pokrećem inicijativu za izradu prostorno planske dokumetacije za uređenje užeg područja MZ Buci

Predmet ove inicijative je prostor od raskrsnice za Oštroc, vodozaštitna zona Vrutak, raskrnica Buci do mosta, centralni dio sa postojećim objektima, stadion, izletište Vrutak i prostor oko šehidskog obilježja.

Obrazloženje: Ovaj gore navedeni prostor predstavlja kompleksnu cjelinu koja se sastoji od: izvorišta, vodozaštitne zone,regionalne ceste, raskrsnica, autobuskih stajališta,  sportskog terena, izgrađenih objekata, izletišta i geografski predstavlja centar četiri Mjesne zajednice (Buci, Goduša, Kralupi i Tušnjići) a takođe tu je smješten i matični ured za sve četiri gore navedene Mjesne zajednice.

Trenutno stanje na ovom prostoru je katastrofalno i ne dolikuje normalnim životnim uslovima, stoga je potrebno hitno rješavanje ove problematike.

1. Sa aspekta sigurnosti u saobraćaju, pješaci su stalno ugroženi. Učenici koji čekaju prevoz na autobuskom stajalištu nemaju adekvatan prostor jer je stajalište tako urađeno da je u kišnim danima puno vode i više liči na baru nego na stajalište.

2. Sa aspekta ekologije i zaštite izvorišta je još gore. Nedostaju adekvatni sistemi odvodnje oborinskih voda sa regionalne i lokalne ceste tako da se kišnica koja je onečišćena uljima i mazivima od vozila (kancerogene supstance)direktno slijeva u vodozaštitnu zonu i time ugrožava zdravstvenu ispravnost vode na izvorištu.

3. Sa aspekta sporta i rekreacije mladih situacija je ista.

Nekada je ovaj prostor bio okupljalište mladih.

Prije rušenja stare škole na ovom prostoru je bio teren za mali nogomet, košarku kao i ostali tereni za rekreaciju. Prije desetak godina, rušenjem stare škole izgrađen je veliki teren za nogomet koji ničemu ne služi jer je isti smješten ispod deset kilovoltnog dalekovoda i za isti nije moguće izdati upotrebnu dozvolu. Tako da djeca nemaju gdje da se igraju niti bave bilo kakvim sportom.

4. Mjesni ured Buci koji je nadležan za stanovnike četiri Mjesne zajednice (Buci, Goduša, Kralupi i Tušnjići)  smješten je u objekat koji je do pola srušen i trenutno je u jako lošem stanju.

5. Poslovni objekti

Nekada je na ovom prostoru bilo dosta poslovnih prostora koji su zadovoljavali potrebe stanovništva cjelokupne regije (cca 6000 stanovnika), od trgovina, zemljoradničkih zadruga, ugostiteljskih i zanatskih radnji .

Danas se nalazi samo nekoliko objekata koji rade i onih nelegalno izgrađenih koji su pretvoreni u odlagalište smeća.

Na osnovu svega gore iznesenog potrebno je uraditi prostorni plan kojim će se riješti sva tretirana problematika, poboljšati sigurnost u saobraćaju, adekvatno zaštititi izvorište, riješiti pitanje oborinskih voda, planirati izgradnju sportskih terena (tren za mali nogomet, košarku i diječije igralište), razmotriti mogućnost legalizacije poslovnih prostora čime bi se obezbjedili uslovi za povećanje zaposlenosti i razvoj, a u okviru tih prostora izgradio Mjesni ured , urediti izletište Vrutak što bi ovaj prostor učinilo ugodnim mjestom za normalan život.

Inicijativa upućena: Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina.

 

NAPOMENA:

U skladu sa članom 156. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko vijećnik ima pravo uputiti vijećničku inicijativu. Ukoliko vijećnik uputi vijećničku inicijativu, obrazac se, nakon čitanja teksta vijećničke inicijative na sjednici Općinskog vijeća, predaje zapisničaru.