Vijećnik Elvir Špiodić vijećnički honorar donirao TKD Bosna

VIJEĆNIK ŠPIODIĆ ELVIR PONOVO NA DJELU

ZA USPJEŠNI TAEKWONDO KOLEKTIV BOSNA MUZIČKI STUB ZA OZVUČENJE I RAZGLAS OD 1000 W


Dana 28.07.2018. godine, Vijećnik Elvir Špiodić je kao što to radi svih godina koliko obnaša funkciju vijećnika u Općinskom Vijeću Visoko i ove godinesvoj vijećnički honorar podijelio u društveno korisne svrhe. Ove godine G-din Špiodić je nasem klubu donirao kompletan muzicki stub sa dva mikrofona i ozvučenjem jačine 1000W.

Ovaj uređaj je našem Kolektivu bio je potreban za izvođenje šou programa i rada DEMO TIMA na nastupima te za polaganje za viša učenička znanja (polaganje za više pojaseve) i druge aktivnosti ukoje su u planu i programu rada našeg Kolektiva.

Inače od stupanje na funkciju viječnika Općinskog Vijeća Visoko 2012 godine, G-din Elvir Špiodić svake godine svoj vijećnički paušal donira u humanitarne svrhe, sportske klubove i uspijesne sportiste. Tako je i našem Taekwondo Kolektivu Bosna svake godine donirao dio sredstava a ove godine nam je donirao navedeni muzički studio koji nam je bio potreban u našem radu i napredovanju.

Ovim putem zahvaljujemo se G-dinu Elviru Špiodiću na vrijednoj donaciji , želimo mu svako dobro i uspjeh u životu i da i dalje bude svijetla tačka našeg društva kao društveno odgovoran viječnik i pojedinac.

U prilogu foto zapis!

VAŠ TAEKWONDO KOLETIV BOSNA!!