ZDKPolitikaVijećnici usvojili rebalans Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Vijećnici usvojili rebalans Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu

Gradsko vijeće Zenica održalo je 38. sjednicu, na kojoj je razmtrano deset tačaka.

Bez rasprave je usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Zenica za period I – IX 2023. godine. Ukupno ostvareni prihodi i primici Budžeta u izvještajnom periodu iznose 58.976.170,22 KM, što predstavlja 91% idealnog plana, odnosno za 22% su veći od ostvarenih prihoda i primitaka u istom periodu 2022. godine. Ukupni ostvareni prihodi i primici Budžeta sastoje se od prihoda i primitaka Grada ostvarenih u ukupnom iznosu od 43.998.836,93 KM, a čiju strukturu čine tekući prihodi i primici Grada, ostvareni u iznosu od 39.617.284,42 KM i preneseni prihodi Grada iz 2022. godine u iznosu od 4.381.552,51 KM te primljeni transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, ostvarenih u iznosu od 14.977.333,29 KM.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta u periodu januar – septembar 2023. godine izvršeni su u iznosu od 43.527.222,33 KM, što predstavlja 67% idealnog plana, a u odnosu na izvršenje u istom periodu 2022. godine veći su za 30%. Strukturu rashoda čine rashodi i izdaci iz prihoda Grada, izvršeni u iznosu od 28.712.842,51 KM i transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, izvršeni u iznosu 14.814.379,82 KM.

Vijećnici su na ovoj sjednici rezmatrali i usvojili Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu te Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu.

U obrazloženju Izmjena i dopuna Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu je navedeno da su ukupni prihodi i primici sa akumulisanim suficitom iz prethodnih godina, planirani u ukupnom iznosu od 91.591.403,07 KM, i sastoje se od prihoda i primitaka Grada, planiranih u iznosu od 62.088.032,52 KM, zatim primljenih transfera od ostalih nivoa vlasti – namjenskih doznaka, planiranih u iznosu od 20.456.680,00 KM i akumulisanog viška prihoda nad rashodima – akumulisani suficit, planiranog u iznosu od 9.046.690,55 KM.

Budžetom Grada Zenica za 2023. godinu planirani su prihodi i primici Grada u iznosu od 67.883.089,32 KM, a Izmjenama i dopunama Budžeta za 2023. godinu planirano je njihovo smanjenje za 5.795.056,80 KM ili 9%, i iznose ukupno 62.088.032,52 KM.

U skladu sa planiranim prihodima, primicima i akumulisanim suficitom, Izmjenama i dopunama Budžeta Grada Zenica za 2023. godinu planirani su i rashodi, izdaci i raspored akumulisanog suficita u ukupnom iznosu od 91.591.403,07 KM.

Strukturu rashoda i izdataka planiranih Izmjenama i dopunama Budžeta za 2023. godinu čine rashodi i izdaci iz prihoda Grada, planirani u iznosu od 62.088.032,52 KM, transferi od ostalih nivoa vlasti – namjenske doznake, planirane u iznosu od 20.456.680,00 KM te raspored akumulisanog suficita, planiran u iznosu 9.046.690,55 KM.

Budžetom Grada Zenica za 2023. godinu planirani su rashodi i izdaci Grada u iznosu od 67.883.089,32 KM, a Izmjenama i dopunama Budžeta za 2023. godinu planirano je njihovo smanjenje za 5.795.056,80 KM ili 9%, i iznose ukupno 62.088.032,52 KM.

Gradsko vijeće usvojilo je također Prijedlog Odluke o objavi javnog poziva za izbor prijevoznika, kao i Prijedlog Odluke o radnom vremenu.

Usvojen je i u javnu raspravu upućen Nacrt Odluke o privremenom korištenju javnih površina.

Potrebnu većinu glasova dobio je i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure za prijenos/prodaju udjela Grada u privrednom društvu „KOMGRAD-ZE“ d.o.o. Zenica.

Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti pravnom licu JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica za rekonstrukciju ulaznog tijrema s nadstrešnicom, stepeništa i rampe za teško pokretne i osobe u invalidskim kolicima u KO Zenica II je usvojen jednoglasno.


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE