Vijeće ministara BiH utvrdilo Nacrt budžeta za 2015. godinu

U skladu sa globalnim okvirima fiskalne bilanse i politikama u BiH za period 2015 - 2017.

931
Foto: Press služba Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je danas Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2015. godinu, uz sugestije na sjednici.  Ministarstvo finansija i trezora dostaviti će Nacrt budžeta Predsjedništvu BiH, nadležnom za predlaganje ovog zakona.

Prema Nacrtu zakona, budžet iznosi 1.563.580.625,00 KM, od čega su ukupni prihodi za finansiranje institucija i primici na nivou 2014. godine i iznose 950.000.000,00 KM, a prihodi za servisiranje vanjskog duga su 613.580.625,00 i manji su za 232.812.343,00 KM, u odnosu na budžet prethodne godine. U strukturi prihoda dominira zahvaćanje s Jedinstvenog računa u identičnom iznosu kao i 2014. godine od 750.000.000,00 KM.

Projiciranim budžetom ukupna javna potrošnja svodi se na nivo koji omogućavaju realni prihodi, bez zastoja u provedbi reformi. Prioriteti su izgradnja državnih funkcija, u vezi s  ispunjavanjem uvjeta za napredak BiH prema Evropskoj uniji, te jačanje pravosudnih, policijskih i sigurnosnih agencija na nivou BiH u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala. Dodatnih oko 750.000,00 KM planirano je za Tužilaštvo BiH, za uspostavu Odjela za borbu protiv terorizma.

Nacrt budžeta polazi od Globalnog okvira fiskalne bilanse i politika u Bosni i Hercegovini za period 2015 – 2017. godina, s ciljem daljnjeg provođenja mjera štednje u institucijama BiH.

Novi rok za ugovaranje projekata prekogranične saradnje BiH i Crne Gore

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog dopune Sporazuma o finansiranju o programu prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, u okviru IPA komponente Prekogranična saradnja za 2011. godinu, kojim se za godinu dana produžava ugovaranje aranžmana za implementaciju programa, tako da će krajnji rok za ugovoranje biti 27.11.2015. godine.

Riječ je o IPA programu ukupne vrijednosti 1,1 milion eura za 2011. godinu, od čega je za BiH namijenjeno 0,5 miliona eura, a za Crnu Goru 0,6 miliona eura

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će Predsjedništvu BiH Prijedlog dopune Sporazuma, s Osnovama za njegovo zaključivanje u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložena je direktorica Direkcije za evropske integracije, Nevenka Savić, saopćeno je iz press službe Vijeća ministara BiH.

Komentari

komentara