“Vidovićka dova” na dovištu Bisag

Danas je nakon podne namaza održana tradicionalna Vidovićka ili Kišna dova u kralupskim Vidovićima.
Tradicionalno dovište Vidovićka dova ili Kišna dova organizira se uvijek na prvi UTORAK u mjesecu julu.

Legenda o dovištu se proteže stoljećima, ali pouzdano se može pratiti u posljednjih 90 godina.

Predavač je  bio hafiz Senad ef. Ganić.