Video: Pomoć za 21 socijalno ugroženu porodicu

Općina Visoko i World Vision realizuju projekat: “Podrška poljoprivrednom razvoju na području Općine Visoko, a u cilju pomoći socijalno ugroženim porodicama”

Danas su u Maloj sali Općine Visoko Općinska načelnica mr.sci Amra Babić i predstavnik humanitarne organizacije World Vision potpisali ugovore sa korisnicima projekta: “Podrška poljoprivrednom razvoju na području općine Visoko, a u cilju pomoći socijalno ugroženim porodicama”, u okviru kojeg će se dodijeliti steone junice, plastenici i poljoprivredna mehanizacija, te na taj način finansijski pomoći 21 socijalno ugrožena porodica sa područja općine Visoko.

Također, potpisan je ugovor sa Hašimović Harisom vlasnikom obrta “Hašimović” koji se odnosi na sufinansiranje projekta “Biznis plan – Inhalacioni centar” sa 6.000,00 KM kroz podršku inovacijama u poljoprivredi.

Predmet ovog projekta je dodjela steonih junica, plastenika i poljoprivredne mehanizacije socijalno ugroženim porodicama kao i podrška inovacijama u poljoprivredi.

Ukupna vrijednost projekta je 60.000,00 KM uz 50% učešće Općine Visoko i 50% učešća humanitarne organizacije “World Vision”.

visoko.gov.ba