VIDEO: Dokumentarni film “Sarajevski proces” – epizoda 2.

Drugi dio dokumentarnog filma o posljednjem velikom sudskom političkom procesu u Jugoslaviji

1875

Dokumentarni film u dvije epizode govori o jednom od posljednjih velikih sudskih političkih procesa u raspadajućem jugoslovenskom komunističkom režimu, u kojem su predstavnici vlasti tvrdili da je grupa muslimana imala namjeru srušiti postojeći komunistički poredak i uspostaviti islamsku državu na tlu BiH.

U tom procesu iz 1983. godine glavni dokaz bila je knjiga Alije Izetbegovića “Islamska deklaracija”. Film se fokusira na ključne elemente ovog sudskog procesa i analizira političke odnose u bivšoj Jugoslaviji u posljednjoj deceniji jednopartijskog komunističkog sistema, postavljajući pitanje je li “Sarajevski proces” bio uvod u raspad Jugoslavije ili pokušaj razbijanja BiH.

Ova je tema do sada tretirana sa različitih aspekata, bez potrebne objektivnosti i profesionalnog pristupa temi.

Cilj ovog najnovijeg filma u dvije epizode je postizanje objektivnog gledišta i demistifikacija „Sarajevskog procesa“.

Režiju potpisuje Emir Zumbul Kapetanović.

U filmu govore: Hasan Čengić, Mustafa Spahić, Amir Salihagić, Edhem Bičakćić, Đula Bičakčić, Džemal Latić, Izudin Filipović, Srđan Dizdarević, Šaćir Filandra, Nermina Baljević, Rajko Danilović, Sead Hodžić, Enes Karić, uz arhivske snimke razgovora sa Alijom Izetbegovićem, Omerom Behmenom i Edinom Rešidović.

Komentari

komentara