VI-MILK Visoko – Udruženje proizvođača mlijeka, …

Udruženje proizvođača mlijeka, rasplodnih junica, tovnih junadi, domaće autohtone pasmine goveda “Buša” i ovaca.

VI-MILK Visoko

Foto galerija na društvenoj mreži FB:
FOTO: Svečana sjednica Skupštine udruženja VI-MILK

 

 

 

ANALIZA GOVEDARSTVA I OVČARSTVA NA PODRUČJU OPĆINE VISOKO

MLJEKARSTVO:

-CCA 200 PROIZVOĐAČA SE BAVI PROIZODNJOM MLIJEKA

-4 OTKUPLJIVAČA : ZE-VIS ZENICA, E-EKONOMIJA KISELJAK, ZZ MOŠTRE VISOKO I INTER AGRO KAKANJ

-PROCJENJENA PROIZVODNJA MLIJEKA NA OPĆINI VISOKO JE 9.000.000 LITARA

— 23 REGISTROVANE FARME MLIJEČNIH GRLA

-U 2017. GODINI BILJEŽI SE POVEČANJE PROIZVODNJE MLIJEKA OD 67% U ODNOSU NA 2016. GODINU KAO I POVEČANJE BROJA OBRTA TJ. UPOSLENIH OD 29 %.

 

TOV JUNADI:

-CCA 15 PPG ZA TOV JUNADI i 4 REGISTROVANE FARME ZA TOV

– OVČARSTVO

– CCA 100 PPG ZA UZGOJ OVACA SA 988 KOMADA

 

OSNOVNI PROBLEMI PROIZVOĐAČA

-Poremečaji u otkupu mlijeka

-Usitnjena imanja i ograničena proizvodnja vlastite stočne hrane

-Neadekvatni uslovi držanja (loši zoohigijenski uslovi na farmama) što uzrokuje vrlo čestu pojavu različitih oboljenja

-Niska prosječna proizvodnja mlijeka (godišnje/po grlu) prosjek 1500-2000 lit. po grlu

-Nedostatak laktofriza za higijenski ispravno skladištenje mlijeka

 

VI-MILK Visoko

– Udruženje je osnovano 19.02.2018. godine

– Trenutno broji 70 člnanova

– Predsjednik udruženja je Emir Džafić dipl.ecc

– Sekretar udruženja je Vedad Zerdo student

– Spoljni stručni saradnik prof.dr. Admir Dokso

Trenutni kapaciteti članova:

-458 muznih grla

-118 rasplodne junice

-67 tovnih junadi

-418 ovaca

-Mjesečna proizvodnja mlijeka 165.100 litara

-Godišnja proizvodnja mlijeka 1.901.200 litara

 

– Od 70 članova, njih 33 ima registrovane poljoprivredne obrte i ukupno 40 uposlenih radnika.

– Laktofrize posjeduje 25 člana

– 65 članova imaju muzna grla, 3 člana tovna junad i 2 člana ovce.

– 5 članova ima registrovane prerade mlijeka

 

Ciljevi udruženja

-Poboljšanje statusa poljoprivrednih proizvođača

-Zajednički nastup na tržištu

-Promocija stočne poljoprivredne proizvodnje

-Sajamske aktivnosti

-Edukacija proizvođača

-Uvezivanje sa ostalim udruženjima

-Priprema članova za apliciranje na

predpristupne fondove EU iz oblasti poljoprivrede

 

Vizija udruženja

-Kroz udruženo djelovanje stvarati predpostavke za siguran otkup i preradu mlijeka i plasman tovnih junadi na području općine Visoko u cilju povečanja proizvodnih kapaciteta.

Misija udruženja

Razvojem i promocijom ove poljoprivredne grane, kao i pokretanjem prerađivačkih kapaciteta, omogučiti stvaranje novih radnih mjesta i spriječiti odlazak mladih iz zemlje.