VI-MILK Visoko: Saopštenje za javnost

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Prof.dr. Ahmed Džubur Predsjednik odbora za poljoprivredu Zastupničkog doma Parlamenta FBIH gost na druženju članova Udruženja poljoprivrednika VI-MILK Visoko

Udruženje poljoprivrednika VI-MILK Visoko su u subotu 29.06.2019. godine organanizovali su druženje za svoje članove. Pored članova, na druženju su bili prisutni i gosti a među njima bili su: Prof.dr. Ahmed Džubur Predsjednik odbora za poljoprivredu Zastupničkog doma Parlamenta FBIH, Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBIH Nedžad Bićo, Predsjednik udruženja peradara u FBIH Mesud Pinjo, koji je i Predsjednik Udruženja peradara Sarajevskog kantona, Predsjednik Udruženja peradara Tuzlanskog kantona, Predsjednik udruženja peradara Zeničko-dobojskog kantona, Predsjednik udruženja proizvođača mlijeka i mesa Unskosanskog kantona Ermin Veladžić, Predsjednik udruženja mljekara iz Bosanske Krupe, predstavnici uduženja Farmeri Kakanj i Saveza poljoprivrednih udruženja Kakanj.

U oficijelnom dijelu programa prisutnim članovima i gostima se obratio predsjednik Udruženja doćina VI-MILK Visoko Emir Džafić koji je prisutne upoznao sa dosadašnjim radom udruženja kao i o stanju poljoprivrede u Visokom. Naglasio je da poljoprivreda na području Visokog ima velike predpostavke za razvoj, kao i činjenicu da brojnost članova udruženje u ovoj godini je povećana. Plan za 2019. Godinu je proizvesti 3 miliona litara mlijeka, a istakao je i to da je u ovoj godini registrovano 15 novih obrta tj. 15 novi radnih mjesta je kreirano u oblasti mljekarstva .

Poslije se obratio prof. Dr. Ahmed Džubur koji inače dolazi iz oblasti poljoprivrede, gdje je pristutne upoznao sa nivoa Federacije BIH koje su politike i strategije tj. odnos prema poljoprivredi. Kako kaže profesor, svi govore kako je poljoprivreda strateška grana koja se mora stimulisati, ali u realizaciji se to pokazalo kao netačno. Bitno je da se u podršku poljoprivredi, kako bi ista opstala, uključe svi nivoi vlasti, državna, entitetska, kantonalna i opštinska, jer su ti nivoi vlasti imaju višestruke koristi od ulaganja u poljoprivredu.

Predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBIH Nedžad Bićo je pozvao poljoprivrednike na jedinstvo, jer  period koji slijedi će biti jako turbulentan i očekuju se strateške izmjene u naćinu poticaja sa nivoa Federacije BIH.

Na kraju je zaključeno da je potrebno što više druženja ovog tipa kako bi poljoprivrednici što bolje razmjenili međusobna iskustva, i što više se edukovali kako bi bili spremni da odgovore izazovima koji ih očekuju u narednom periodu.