VI-MILK: Sastanak sa delegacijom Ministarstva poljoprivrede Republike Francuske

VI-MILK: Saopštenje za javnost

Emir Džafić predsjednik visočkog udruženja poljoprivrednika VI-MILK na sastanku sa delegacijom Ministarstva poljoprivrede Republike Francuske

U petak 19.07.2019. godine na inicijativu Francuske ambasade u Bosni i Hercegovini u prostorijama Udruženja poljoprivrednika FBIH upriličen je sastanak između predstavnika Federalnog udruženja poljoprivrednika sa delegacijom Ministarstva za poljoprivredu republike Francuske, na kojem je učešće uzeo i Emir Džafić predsjednik  visočkog udruženja poljoprivrednika VI-MILK.

Tema sastanka je bila oblast mljekarstva, sa posebnim osvrtom na zdravstveno higijenske uslove proizvodnje, kao i veterinarska podrška proizvođačima.

Predsjednik federalnog udruženja poljoprivrednika Nedžad Bićo je delegaciju francuskog ministrstva upoznao o trenutnim uslovima proizvodnje, kao i o problemima sa kojim se susreću proizvođači.

Emir Džafić predsjednik visočkog udruženja VI-MILK je govorio o razvoju i šansama mljekarstva u Visokom, kao i o tome da je Visoko veliki potencijal za razvoj poljoprivrede sa posebnim aspektom na profesionaliziranje ove branše uz veliku mogučnost zapošljavanja ljudi u sektoru poljoprivrede.  Naglasio je da se u Visokom otkupi godišnje oko 3 miliona litara mlijeka a da visočki mljekari prerade u gotove proizvode oko 1,8 miliona litara mlijeka.Farmeri  u Visokom idu u pravcu osavremenjavljanu objekata kako bi mlijeko imalo što bolji kvalitet i zadovoljavalo sve higijensko-zdravstvene uslove.

Predstavnica Francuskog ministarstva za poljoprivredu gospođa Dominique Schnabele je izrazila zadovoljstvo dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, a njen zadatak je da snimi trenutno stanje ove oblasti, kao i da na osnovu toga predloži mjere i podrške  kako bi ova branša u Bosni i Hercegovini dostigla evropske standarde. Kako je država Bosna i Hercegovina potpisala sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji sve oblasti, pa tako i poljoprivreda moraju da zadovolje te kriterije. Naglasila je da je potrebna što veća podrška vlasti na svim nivoima poljoprivredi, od državnog do lokalnog kako bi se ovi uslovi u budučnosti mogli ispuniti. Gospođa Schnabele je takođe stručnjak koji je u okviru odjela za poljoprivredu Evropske unije bila angažovana u dosta zemalja koje su prošle proces pridruživanja Evropskoj uniji i ona se nada da će i Bosna i Hercegovina uspješno završiti taj proces.