VI-MILK: Obezbjeđena pomoć u saniranju štete od požara poljoprivredniku iz Kralupa

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

(Članovi udruženja VI-MILK Visoko obezbjedili pomoć u saniranju štete od požara poljoprivredniku iz Kralupa)

U ponedeljak 08.04.2019. godine održan je redovni sastanak članova našeg udruženja.

Pored izvještaja o aktivnostima u predhodnom periodu na dnevnom redu su bile slijedeće tačke:

1.Program podrške za muzna od strane općine Visoko

2.Prijedlog podrški za poljoprivrednu proizvodnju od strane Ministarstva za poljoprivredu ZDK.

3.Aktuelni nacrt programa poticaja Federalnog ministarstva za poljoprivredu.

4.Pomoć našem članu kojem je u predhodnom vikendu  izbio požar na imanju.

5.Odlazak poljoprivrednika na sastanak poljoprivrednih udruženja 27.04.2019. godine u Cazin.

Članovi udruženja izražavaju zadovoljstvo zbog „Programa podrške za muzna grla“ od strane Službe za privredu općine Visoko, i ukazali su da je ovo prvi put da se proizvođači mlijeka sa područja općine Visoko značajnije tretiraju.

Što se tiće podrške za poljoprivrednu proizvodnju od strane Ministarstva za poljoprivredu ZDK, zaključeno je da je evidentan porast proizvodnje mlijeka na području ZDK i da ova grana ima prespektivu u otvaranju novih radnih mjesta i trenutno je mljekarstvo na prvom mjestu po obimu proizvodnje a isto tako mljekarstvo potiće i povećano obrađivanje zemljišnih površina. Stoga smatramo da se stavka  podrška za muzna grla za obrte poveća i  da se poveća na iznos 500 KM po muznom grlu i smanji kriterij na minimalno 3 muzna grla jer su obrtnici  koji imaju manje od 7 grla po programu od prošle godine diskriminisani jer isti plačaju obaveze prema državi kao i ostali. Uvesti podršku na tovnu junad i ovce.

Po pitanju aktuelnog nacrta „Programa podrški „ od strane Federalnog ministarstva za poljoprivredu uočeno je smanjenje premije na mlijeko sa 0,28 KM za obrte i 0,26 za fizička lica na 0,25 KM. Smatramo da nivo premije treba ako ne povećati na 0,30 KM po litru, gledati da isti ostane na prošlogodišnjem nivou a dodatna sredstva namaknuti rebalansom budžeta.

Jedna od tema sastanka je bila i pomoć našem članu kome je u požaru izgorilo oko 800 bala sijena, zaključeno je da se pruži pomoć u saniranju štete i odmah na sastanku je sabrana značajna količina novca koja je istom odmah i uručena a i ostali članovi udruženja su se odazvali da se obezbjedi sijeno kako bi se stoka mogla prehraniti.

Pod petom tačkom zaključeno je da se organizovano odazovemo sastanku poljoprivrednih udruženja 27.04.2019. godine u Cazinu i da tom prilikom posjetimo nekoliko farmera na području Unsko-sanskog kantona.