“VI-MILK” kod novog Ministra za poljoprivredu u Vladi Ze-do kantona

Predstavnici visočkog Udruženja poljoprivrednika VI-MILK na prijemu kod novog Ministra za poljoprivredu u Vladi Ze-do kantona.

Predstavnici visočkog Udruženja poljoprivrednika  VI-MILK  u srijedu 28.04.2021. godine održali su sastanak sa novim Ministrom za poljoprivredu u Vladi Zeničko-dobojskog kantona gospodinom Mirsadm Hadžićem.  Ministru su čestitali na imenovanju i zaželjeli uspješan rad na čelu ovoga ministarstva. U toku sastanka Ministar je upoznat sa stanjem i razvojem poljoprivrede na području Grada Visoko a naročito sa razvojem mljekarstva u predhodne tri godine, gdje ova djelatnost bilježi zavidan uspon. Trenutno na području Visokog proizvodnjom mlijeka se bavi blizu 300 poljoprivrednih gazdinstava od kojih je 71 registrovani obrtnik sa ukupno oko 1.600 muznih krava u laktaciji tj. proizvodnji.

Takođe, Ministar je upoznat i sa problemima sa kojima se u posljednje vrijeme suoćavaju proizvođači mlijeka kako u Visokom tako i na cijelom Kantonu.  Prije svega to je problem sa enormnim povećanjem cijena stočne hrane (cijena žitarica se povećala preko 30 %), dok sa druge strane otkupna cijena mlijeka je ostala ista i kreće se od 0,50 do 0,56 KM po litru otkupljenog mlijeka. Ako se ovaj trend visokih cijena zadrži bez povećanja otkupne cijene mlijeka, mnogi mljekari najavljuju gašenje kako obrta tako i cijelokupne proizvodnje jer trošak proizvodnje litra mlijeka odavno je veći od otkupne cijene.

Drugi problem je nedostatak obradivog zemljišta za proizvodnju kabaste hrane za stoku, a  svjedoci smo da postoje velike površine državnog zemljišta koje zarasta i ne koristi se zbog kompikovane zakonske regulative kao i niza drugih administartivnih barijera.

Na kraju je na obostrano zadovoljstvo zaključeno da se mora iznaći naćin kako bi mljekarstvo na području Kantona opstalo u ovim teškim vremenima, jer država koja nema vlastitu proizvodnju hrane, ne može biti nezavisna.

VI-MILK Visoko