Verifikovani rezultati izbora najuspješnijih sportista

414
alt

Na 5. redovnoj sjednici Upravnog odbora Sportskog saveza općine Visoko, održanoj u ponedjeljak 28.01.2013. godine u 18.00 sati, pod tačkom 1. Dnevnog reda, verifikovani su rezultati žirija za izbor najuspješnijih sportista nominovanih od strane sportskih klubova za 2012. godinu.

Na svečanom proglašenju koje će se održati 15. februara 2013. godine u prostorijama Pulsa sa početkom u 18.00 sati, u prisustvu brojnih sportista, sportskih radnika, predstavnika Općine, privrednih subjekata i javnih ličnosti, bit će uručene nagrade i priznanja najboljim u sportu na području Općine Visoko za 2012. godinu.

Sportski savez općine Visoko

Predsjednik Upravnog odbora

s.r  Redžep Građan

Komentari

komentara