Vakufska direkcija obustavila radove na „Regulacija lijeve obale rijeke Fojnice i desne obale rijeke Bosne”Zbog samovolje Općine Visoko Vakufska direkcija obustavila radove na „Regulacija lijeve obale rijeke Fojnice i desne obale rijeke Bosne” jer je uzurpirana vakufska imovina

Izvor: visoko.co.ba

U skladu sa usvojenim Planom Agencije za vodno područje rijeke Save, a na osnovu upućene aplikacije Općine Visoko, pristupilo se realizaciji projekta „Regulacija lijeve obale rijeke Fojnice i desne obale rijeke Bosne.“

Prvu fazu radova izvodi firma „Orman“ d.o.o. nakon provedenog postupka javne nabavke. Nadzor nad radovima vrši „Construct Projekt“ d.o.o. Zavidovići.

Prva faza realizacije projekta je uključivala radove u kojima bi se izgradio betonski zid u dužini 64 m, visine 4,20 m od Kožarskog mosta prema ušću rijeka Bosne i Fojnice, te u nastavku betonski zid visine 1, 50 m, dužine cca 300 m. Planirani rok za izvođenje radova je bio 60 dana.

Međutim ….

Svi radovi su izvođeni bez znanja Vakufske direkcije iz Sarajeva, a radovi su izvođeni na granici ili u vakufskoj zemlji, a što potvrđuju i podaci iz katastra Općine Visoko. Kako saznaje Visoko.co.ba ovim povodom u Vakufskoj direkciji u Sarajevu je boravila i delegacija Općine Visoko sa ciljem da pokuša isposlovati da radovi budu nastavljeni kako već ranije obezbijeđena sredstva ne bi propala, ali pokušaj nije uspio. U najkraćem direktora Vakufske direkcije Senaida Zaimovića je zanimalo kako to da je Općina Visoko projekat započela u aprilu ove godine bez saglasnosti onih na čijoj zemlji se izvode radovi.

Sredstva za realizaciju ovog projekta koja je osigurala Agencija za vodno područje rijeke Save uz sufinansiranje Općine Visoko sada su upitna jer je spor u toku.

Podsjećamo, na sličan način je propalo 1.000.000KM za izgradnju džamije u Lukama gdje je Općina uveliko “pomogla” da ta sredstva propadnu, tako da je sukob sa Vakufskom direkcijom i upitnost realizacije sredstvana od Agencije za vodno područje rijeke Save logičan slijed stvari.