Vahid Ramić, zamjenik predsjedavjućeg OV Visoko – Saopćenje za javnost

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Vahid Ramić, zamjenik predsjedavjućeg OV Visoko