Vahid Ramić – Nosilac SBB liste kandidata za Gradsko vijeće Visoko

1. Vahid Ramić – kandidat za Gradsko vijeće Visoko

Vahid Ramić je rođen 10.03.1967.

– Diplomirani inženjer građevine Vahid Ramić je društveno odgovorni poduzetnik i politički lider koji vlastitim primjerom manifestira sve segmente društvene i građanske odgovornosti.

Osnivač – vlasnik preduzeća RAMING COMPANY d.o.o. Visoko, čija je osnovna djelatnost građenje i projektovanje.

Predsjednik GO Savez za bolju budućnost (SBB) VisokoVijećnik u Općinskom vijeću Visoko u prethodnom mandatu, a u aktuelnom vijećnik i zamjenik predsjedavjućeg Gradskog vijeća Visoko i predsjednik općinske Komisije za urbanizam.

Pripadnik Armije RBiH tokom odbranbeno-oslobodilačkog rata „92-95“.

Oženjen i otac dvoje djece.

GO SBB Visoko

Klub vijećnika GO SBB Visoko

(Mandatni period 2012-2016,2016-2020)

KONSTRUKTIVNI RAD

Podržao sve ideje od strane svih političkih stranaka, koje participiraju u Općinskom, odnosno Gradskom vijeću.

VELIKI BROJ INICIJATIVA

✔ Povećanje subvencija u plaćanju učeničkih karata i stipendija za nadarene studente;

✔ Inicijativa o otvorenoj esencijalnoj listi lijekova (prihvaćena, realizovana);

✔Inicijativa za otvaranje jedne dezurne apoteke, koja ce raditi 24h (prihvaćena, realizovana);

✔ Inicijativa za obavljanje pripravničkog staža u JU “Dom zdravlja” (realizovana);

✔ Inicijativa za postavljanje mobilijara – kante za smeće, klupe (realizovano);

✔ Inicijativa za stavljanje u funkciju javne česme preko puta Veme (realizovana);

✔ Inicijativa za popravku ograde na stepeništu pored MSŠ “Hazim Šabanović”(realizovano);

✔ Zaključak, da se JP “Ekoenergija” odrekne dobiti u korist JU “Predškolski odgoj” i “Gradsko kino”, te distribuira grijanje po umanjenoj (nabavnoj) cijeni (realizivano);

✔ Inicijative da se izgradi niz infrastukturnih puteva,izdvajamo (Seoča, Upovac, Moštre – ležeći policajci) dijelovi dionica asfaltirani u potpunosti ili djelimično;

✔ Inicijativa da se sa čvrstog goriva pređe na ekološki čisto zagrijavanje JU “Dom zdravlja”(realizovano);

✔ Inicijativa da se uvede autobuska linija Visoko-Vratnica (pripremna faza provedena, nije do kraja realizovana);

✔ Razne ekološke inicijative, npr. odvoz divljih deponija smeća, čišćenje ulica, trotoara, izloga napuštenih poslovnih prostora;

✔ Iniciranje u rjesavanju problema pasa lutalica;

✔ Pitanja za Elektrodistribuciju o naponu, stubovima, elektrifikaciji;

✔ Inicijativa preusmjeravanja teškog saobraćaja preko Betonskog mosta;

✔ JU “Muzej Visoko” uraditi turističku ponudu posjete i iste distrubuirati osnovnim i srednjim školama na području Visokog;

✔ Zalaganje u dodjeljivanju prostorija za žene oboljele od raka, “Nit zivota”;

✔ Podrška za donošenje Lokalnog akcionog plana za pitanja Roma i učešće u izradi istog;

✔ Učešće u izradi Strategije razvoja turizma;

✔ Mnoga pitanja vezana za sigurnost građana, učenika na putevima;saobracajnoj signalizaciji;

✔ Iniciranje rješavanja vodosnabdijevanja;

✔ Proširenja kanalizacione mreže;

✔ Iniciranje smanjenja taksi, kod dodjele građevinskih dozvola;

✔ učešće na mnogim Javnim raspravama, u donošenju dokumenata od značaja za Općinu/Grad;

✔ Aktivna saradnja sa NVO;

✔ Podrška sportskim, kulturnim i drugim manifestacijama;I još puno toga…

U mandatu 2020-2024.godine gradski vijećnici GO SBB Visoko, kojim povjerite svoj glas, će:

📍 Nastaviti dobru praksu podržavanja razvoja našeg Grada;

📍 Zalagati se za uspostavljanje razvojne agencije Grada Visoko podijeljene na sektorske jedinice za različite privredne sektore;

📍 Inicirati rješavanje problema domena komunalne djelatnosti i razvoja infrastruktura;

📍 Poticati razvoj turizma kroz razvijanje javno-privatnog partnerstva;

📍 Insistirati na unapređenju usluga u primarnoj i sekundarnoj zdrastvenoj zaštiti a području našeg Grada i smanjenju participacije za laboratorijske analize hroničnih bolesnika, penzionera i drugih socijalnih kategorija;

📍 Poticati zapošljavanje i samozapošljavanje u sektoru malih i srednjih preduzeća olakšavajući namete poslodavcima;

📍 Insistirati na maksimalnom iskorištavanju plodnih poljoprivrednih površina, i to ukoliko su dio vlasništva Grada nudeći ga bez naknade uz određene ugovorne obaveze;

📍 Insistirati na poticanju intelektualnog razvoja omladine putem osnivanja vlastitih stipendijskih fondova za nadarene učenike i studente;📍

Sarađivati sa svim višim nivoima vlasti cijeneći potrebe stanovništva grada Visoko i štiteći njegove interese.

Savez za bolju budućnost🍀

Za bolje Visoko!

SBB Visoko