UŽ”Mozaik”: Radionica u O.Š .”Safet beg Bašagić”

19.11.2018. u O.Š .”Safet beg Bašagić” Visoko, započeo je serijal radionice sa učenicima i roditeljima, koje organizuje UŽ”Mozaik” V.Čajno u suradnji sa Aktivom pedagoga osnovnih i srednjih škola sa područja općine Visoko, a koje su finansijski podržane od DPAC ( Day Prayer and Action) New York,GNRC Arigatou International Nairobi.

Radionice se održavaju povodom 20. novembra , Međunarodnog dana djeteta i Dana Molitve i Akcije za djecu. Teme radionica za djecu su :”Stop nasilju nad djecom” a za roditelje “Pozitivno roditeljstvo”. Današnje radionice je realizirala pedagogica O.Š.”Safet beg Bašagić” Visoko prof. Maida Hadžiabdić.

Zahvaljujemo se učenicima,roditeljima, menađmentu škole na suradnji.

GNRC Koordinatorica za Bosnu i Hercegovinu Predsjednica UŽ”Mozaik” Ismeta Begić