UŽ“Mozaik“: Internacionalni dan Molitve / Dove i akcije za djecu (DPAC)

UŽ“Mozaik“:  Internacionalni dan Molitve / Dove i akcije za djecu (DPAC)

Saopštenje za javnost

UŽ „ Mozaik „ Veliko Čajno u suradnji sa DPAC – (Day Pray and Action for Childern ) – Arigatou International New York, GNRC – ( General Network Religions for children) – Arigatou International Nairobi, World Vision Zenica, Save The Children , planira obilježiti 20. Novembra Internacionalni dan Molitve / Dove i akcije za djecu (DPAC). U suradnji sa školama općine Visoko planirano je da realizujemo aktivnosti u periodu od 11. Novembra do 30 Novembra2016.god.
Obzirom da su u toku pripreme za 5 Forum GNRC , koji će se održati u mjesecu Maju 2017.god. u Panami , na temu „Stop nasilju nad djecom“ i naše aktivnosti će imati istu tematiku..

Planiramo realizirati sljedeće:

– Radionice sa djecom na temu: „Prevencija i smanjenje nasilja nad djecom“
– Radionice sa roditeljima na temu: „ Nenasilna komunikacija odlika pozitivnog roditeljstva (jačanje vještina roditelja za nenasilno odgajanje)
– 21. Novembra – višesatne aktivnosti radionice, predstavljanje škola i zajednička Molitva/Dova sa učenicima, vjerskim službenicima i roditeljima,( u O.Š“Musa Ćazim Ćatić“V.Čajno – 21.11. 2016. Ponedjeljak od 13:00 h – 17:30h, )
– 23.11. Okrugli sto sa predstavnicima vjerskih zajednica , MUP-a , CMZ,CSR na temu: „Mehanizmi u sprećavanju nasilja nad djecom u zajednici“;

GNRC Koordinator za BiH
Predsjednica UŽ“Mozaik“
Ismeta Begić