UŽ “Mozaik” Visoko

UŽ “Mozaik” VisokoUdruženje žena za međureligijski dijalog u porodici i društvu “Mozaik“

Adresa: Veliko Čajno bb
Telefon: 062/204 505 (Begić Ismeta)
e-mail: uzmozaik@gmail.com

 

www.visocko-oko.co.ba – www.magazinplus.eu