Uvedeno Povjereništvo u OO ASDA Visoko, povjerenik Dario Pekić

Na osnovu Statuta Stranke demokratske aktivnosti BiH – ASDA BiH i prijedloga Komisije općinske organizacije ASDA Visoko, predsjednik Kantonalne organizacije ASDA donosi:

ODLUKU

o imenovanju Povjereništva u Općinskoj organizaciji ASDA Visoko

Član 1.

U Općinskoj organizaciji ASDA Visoko uvodi se i imenuje Povjereništvo koje sačinjavaju:

 1. Dario Pekić, povjerenik
 2. Sakib Porča, zamjenik povjerenika
 3. Dženana Dervišbegović, član
 4. Mebrura Sirčo, član
 5. Emina Ihtijarević, član

  Član 2.

  Povjereništvo se zadužuje da preduzme sve potrebne mjere i aktivnosti na konsolidovanju stranke i  organizovanju i održavanju skupštine Općinske organizacije ASDA Visoko, a u cilju izbora organa stranke.

  Član 3.

  Rok za održavanje skupštine Općinske organizacije ASDA Visoko je kraj tekuće 2017. godine. Povjereništvo je dužno obavijestiti kantonalnog predsjednika o datumu održavanja skupštine najmanje 15 dana prije termina održavanja skupštine.

  Član 4.

  Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do izbora organa Općinske organizacije ASDA Visoko.