Usvojene izmjene Zakona o PDV-u

Usvojene izmjene Zakona o PDV-u: Omogućeno pomjeranje roka za uplatu PDV-a sa 10. na 30. u mjesecu

Sa 26 glasa za, 6 protiv i 0 uzdržana, uz opštu i entitetsku većinu, poslanici Predstavničkog doma PSBiH, usvojili su izmjene Zakona o PDV-u.

Denis Zvizdić (SDA) predlagač izmjena u obrazloženju izmjena Zakona, između ostalog rekao je kako izmjena predviđa i da Vijeće ministara BiH može sa prvobitnih 90 dana produžiti rok na dodatnih 90 dana, daje mogućnost Vijeću ministara BiH kao izvršnom organu vlasti u BiH da može brzo da reaguje.

Predlagač tvrdi da je prijedlog glas obaveznika PDV-a, i privrednika i poslodavaca. Pomjeranje roka za podnošenje i plaćanje PDV-a sa 10. na posljednji dan u mjesecu u kriznim situacijama poput aktuelne pomoglo bi upravo njima, ali i uštedjelo novac.

„Pomjeranje roka za uplatu PDV-a sa 10. na 30. u mjesecu bi oslobodilo u Federaciji između 100 do 150 miliona maraka za privredne tokove i poslovne subjekte, a slična situacija je i u RS-u, što bi bila više nego značajna finansijaska injekcija u ovome trenutku za bh. privredu „ kazao je Zvizdić.

Izmjenama Vijeće ministara BiH dobija mogućnost da u kriznim situacijama privremeno prolongira podnošenje prijava i plaćanje PDV-a. Isto tijelo koje je prije tri godine pokušalo da izmijeni ovaj zakon, ali bezuspješno. 

U toku jučerašnje rasprave Jasmin Emrić (A-SDA) je kazao kako smatra da su rokovi od 90 dana kratki, ako se suštinski želi pomoći privredi.  Nermin Nikšić (SDP) smatra da se sva odgovornost prebacuje u ovom slučaju na Vijeće ministara BiH, 

Nenad Stevandić (SNSD) govorio je o UIO BiH koji je protiv ovakvog rješenja, te rekao se iz prihoda od PDV vrši raspodjela prihoda.

Jakov Galić (SP) smatra da je ovo možda neka spasonosna mjera, ali ne i pomoć u situaciji u kojoj se realni sektor nalazi.

Dragan Mektić je u ime Kluba SDS i PDP tražio 15-minutnu pauzu, jer u sali nema nikoga iz Vijeća ministra BiH. Predsjedavajući Nebojša Radmanović je napomenuo da je sjednici prisustvovao predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija i dao pauzu.

Patria